två bilder

Uppdaterades: 23 juli 2017 Skriv ut

               

Nyhet i Smedby (Kalmar). Kallas bygata och är ett nytt sätt att få ner farten och skydda cyklister o gående. Skylten ger bra information om vad som gäller.

 

                       

Vid möte får man använda vägrenen om hänsyn tas till varandra och till cyklister och gående.

Publicerades: 23 juli 2017 Uppdaterades: 23 juli 2017