ANVÄND CYKELHJÄLM

Uppdaterades: 20 mars 2017 Skriv ut

Om cyklisterna använder hjälm, skulle de allvarliga skadorna minska med 2/3.

                           

2016 omkom 34 cyklister i trafiken.
519 skadades allvarligt.

37% av cyklisterna använder hjälm, där barnen är den stora användaren.
Sämst att använda hjälm är vuxna från 45 år och uppåt.
Allra sämst är vi över 60 år.
Hur kan detta komma sig?


Vi som borde ha både erfarenhet och klokskap.
Visst är det skrämmande och tråkigt. //Anders Gustavsson

Publicerades: 20 mars 2017 Uppdaterades: 20 mars 2017