Trafikinformation

Uppdaterades: 20 december 2018

Här kommer sådan trafikinformation som är aktuell


                               

Under januari t.o.m. november i år har 287 personer omkommit i trafiken. Det är en ökning med 23% jämfört med samma period 2017.Ökningen är störst bland de som färdas i personbil o lastbil. Då är dagarna 20-23 december kvar, som är årets mest olycksdrabbade dagar i trafiken.
Jag vädjar till Er att ta det lugnt i jultrafiken.
Se till att ha gott om tid, håll stora avstånd, ha bra däck,
HÅLL HASTIGHETEN tillräckligt låg och om möjligt
överlåt ratten till hustrun.
Jag önskar Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

                   Anders Gustavsson

              Snart är vi här!
Undvik att köra i mörker!
Om ni måste. Ta det lugnt och se till att ni har bra ljus o bra däck

               ****************************************

 Fr.o.m. måndagen 15/10 gäller för gående att på gemensam gång och cykelbana, skall gående gå till vänster. Detta för att möta cyklisterna och därmed se varandra          

                                 

Där gång o cykelbanan är uppdelad med markering, skall dessa följas.                            

                            

                *********************************************'

  Vår SPF-kamrat Jan Heimfors delade ett riktigt bra inlägg på Facebook där han uppmärksammade problemen med cyklande skolungdomar vid Hälsocentralen och Smaragdvägen. Ungdomarna kan inte reglerna och cyklar glatt på vänster sida. Detta gör även äldre cyklister.
Jan fick bl.a. en kommentar som tyckte att det daltas alldeles för mycket med cyklande barn och cyklister i allmänhet.
Hur kan vi råda bot på dessa problem?
1. Föräldrarna måste lära sina barn hur man cyklar och reglerna som gäller.
2. Detta är ibland som om blind leder blind. Föräldrarna kan inte reglerna själva.
3. Som förälder ta reda på vad som gäller och visa hur man ska cykla.
4. Om möjlighet finns vore det bra om skolan kan visa vad som gäller i skolans närområde.

Ska förklara reglerna som gäller vid cirkulationsplatsen vid Hälsocentralen.

             

Vid färd som bilist in i cirkulationsplatsen har här varken gående eller cyklist företräde.
Det finns varken övergångställe eller cykelpassage.
Däremot vid sväng ut ur c-platsen ska man släppa cyklist och gående som står i begrepp att korsa gatan

              

Som cyklist gäller här utfartsregeln. Cyklisten skall släppa trafiken på gatan.
Gående har inte företräde. Övergångställe saknas.

Men!!!
Fordonsförare skall visa särskild hänsyn till oskyddade trafikanter (Gående o cyklister)
Ansvaret vilar i högsta grad på bilisten.
Självklart ska vi "dalta" med barnen.

          ******************************************************

     

Nu gäller att du kör in i en zon med förbud att parkera. Men det är tillåtet att parkera på anvisade platser.
Men begränsat till 2 timmar mellan 9 och 16 alla dagar.
Innan 9.00 och efter 16.00 är det fritt på anvisad plats.
Anvisad plats=P-markerad.
___________________________________________________

     Vid fordonskontroll på E22 vid Dämmet i Kalmar, använder polisen digitala skyltar för att tala om att det är fordonskontroll och för vilket slag av motorfordon det gäller.
Första skylten finns 1000 meter innan dämmet och är den tänd gäller att man skall in för kontroll om symbolen är det fordon du kör.
Nästa skyltar hänger ovanför körbanan och sänker farten till 80 km/tim.
Sista skylten är strax innan infarten till Dämmet där kontrollen sedan sker.
Digitala

skyltar som är tända gäller framför andra tavlor.

                           Nr1 

                      

                      Nr 2

                 

                     Nr3

                 

                  

                 

     

Publicerades: 26 januari 2017 Uppdaterades: 20 december 2018