Trafikinformation

Uppdaterades: 26 juni 2018 Skriv ut

Här kommer sådan trafikinformation som är aktuell

       

Nu gäller att du kör in i en zon med förbud att parkera. Men det är tillåtet att parkera på anvisade platser.
Men begränsat till 2 timmar mellan 9 och 16 alla dagar.
Innan 9.00 och efter 16.00 är det fritt på anvisad plats.
Anvisad plats=P-markerad.
___________________________________________________

     Vid fordonskontroll på E22 vid Dämmet i Kalmar, använder polisen digitala skyltar för att tala om att det är fordonskontroll och för vilket slag av motorfordon det gäller.
Första skylten finns 1000 meter innan dämmet och är den tänd gäller att man skall in för kontroll om symbolen är det fordon du kör.
Nästa skyltar hänger ovanför körbanan och sänker farten till 80 km/tim.
Sista skylten är strax innan infarten till Dämmet där kontrollen sedan sker.
Digitala

skyltar som är tända gäller framför andra tavlor.

                           Nr1 

                      

                      Nr 2

                 

                     Nr3

                 

                  

                 

     

Publicerades: 26 januari 2017 Uppdaterades: 26 juni 2018