Årsmötet

Uppdaterades: 27 februari 2018

En starkt växande förening hade sitt årsmöte på Ladan den 18 februari

            
                 Sångkören underhöll på årsmötet

 Mötet inleddes med att Ingrid Johansson hälsade alla välkomna och till ordförande för mötet valdes Kent Ingvarsson och som sekreterare Gun-Britt Johansson. Därefter var det parentation över de under året avlidna. Under denna medverkade även sångkören. Efter mötesförhandlingarna berättade kommunrådet Henrik Yngvesson om vad som hänt och kommer att hända i Mörbylånga kommun, Sångkören sjöng några sånger innan kaffet som bestod av klämma och semla. Under tiden var det bildvisning med det som hänt under året i SPF. Ingrid Johansson delade ut var sin blombukett till de som avgått. Mötet avslutades med sedvanligt lotteri. SPF Seniorerna Solvändan har nu 850 medlemmar och har c:a 50 olika aktiviteter, de flesta på Eken. Vilka personer som gör vad och de olika aktiviteterna kan man se på föreningens hemsida//Gunilla Pålsson

Publicerades: 27 februari 2018 Uppdaterades: 27 februari 2018