Resultat våren 2017

Uppdaterades: 02 april 2017 Skriv ut

De fem bästa skjutningarna av tio under våren 2017

     

  Från vänster Leif Janzon, Anders Walin och Bertil Johansson

Poäng:
Anders Wahlin:            211,5 - 210,1 - 210,1 - 212 - 208,8 = 1052,1
Leif Janzon:                 209,5 - 209,3 - 210 - 209,2 - 208,2 = 1046,2
Göran Lundqvist:         208,3 - 207,9 - 207,3 - 204,8 - 207,4 =1035,7
Crister Jegreus:           205,1 -  207,9 -  205 -  208,9 - 206,8  =1033,7
Ingmar Johansson:      206,8 - 203,9 - 202,9 - 206,1 - 205 =1024,7
Gullbritt Danielsson:     205,9 -  205 -  204,4 - 204,2 - 205 =1024,5
Bertil Johansson:          205,3 - 205,6 - 204,3 - 203,8 - 205 = 1024
Karin Johansson:          204 - 204,3 - 203,9 - 206,6 - 204,9 = 1023,7
Sven Lindblad:              202,7 - 205,6 - 202,5 - 203,8 - 204,9 =1019,5
Bernt Olsson:                205,7 - 203 - 203,2 - 202,7 - 204,3 =1018,9
Bo Jäghagen:                202,6 - 204,5 - 203,6 - 204 - 201,1 =1015,8
Tore Rydberg:               200,6 - 206 - 203,1 - 201,4 - 204,1 =1015,2
Olle Danielsson:            200,4 - 206,2 - 206,6 - 201,2 - 200,6 =1015
Kent Svensson:             204,4 - 201,7 - 201,4 - 203,4 - 203,7 =1014,6
Arne Sandberg:             204 - 201,2 - 201,9 - 201,9 - 203,2 = 1012,2
Yarle Rooth:                  201,5 - 201 -203,4 -203,6 - 202,1 =1011,6
Bo Claesson:                 201,3 - 199,8 - 202,2 - 200,8 - 204,1 = 1008,2
Astrid Nilsson:               201,1 - 199,5 - 200,4 - 204,3 - 201,6 =1006,9
Lars-Göran Andersson: 199,8 - 202,6 - 203 - 199,4 - 201,7 =1006,5
Bernt Karlsson:              198,9 - 204,2 - 203,2 - 200,5 - 196,9 =1003,7
Göran Emilsson:            200,3 - 199 - 199,7 - 202,3 - 201,5 =1002,8
Gunvor Gunnarsson:     199 - 203,1 - 198,8 - 203,2 - 197,1 =1001,2
Kenny Tennesmed:       202,5 - 199,5 - 200,4 - 197,8 - 199,4 = 999,6
Kjell Rydberg:                200,5 - 198,9 - 198,9 - 201,2 - 198,9 = 998,4
Torleif Åkesson:            198,4 - 203,3 - 199,2 - 197,1 - 200,2 = 998,2
Olle Eriksson:                198,5 - 199,2 - 199,4 - 199,2 - 200,1 = 996,4
Magareta Jonsson:        199,1 - 200,2 - 197,9 - 197,8 - 200,9 = 995,9
Carl Andersson:             201,6 1- 95,8 - 197,5 - 198,3 - 200,5 = 993,7
Edvind Svensson:          197,3 - 196 - 201,4 - 198 - 197,1 = 989,8
Inger Lindblad:               198,2 - 196,9 - 197 - 197,6 - 198,9 = 988,6
Stig Magnusson:            195 - 198,7 - 199,9 - 196,7 - 197,8 = 988,1
Ulf Håkansson:              199,1 - 196,8 - 197,9 - 194,4 - 199 = 987,2
Evert Svensson:             204,4 - 194,4 - 194,1 - 192,2 - 199,5 = 984,6
Stig Gunnarsson:           203,2 - 194,4 - 193,1 - 196,5 - 195,6 = 982,8
Bo Fungmark:                194 - 200,8 - 194,9 - 194,9 - 196,8 = 981,4
Birger Johansson:          193,5 - 194,7 - 196,4 - 192,4 - 200,9 = 977,9
Kennet Nyberg:              197,9 - 190,9 - 191,7 - 200,6 - 195,2 = 976,3
Kennert Persson:            186,5 - 185,8 - 188,2 - 184,2 - 187,4 = 932,1

Publicerades: 02 april 2017 Uppdaterades: 02 april 2017