EU-parlamentariker Anna Hedh

Uppdaterades: 03 mars 2017 Skriv ut

EU påverkar 70 % av vår vardag

                              

Anna Hedh berättade att hon suttit i EU-parlamemtet i 13 år och att Sverige ligger långt fram i många frågor. Av de 750 ledamöterna är det 20 svenskar. Läget i Europa är hopplöst just nu, sa hon. Egoismen utbreder sig över hela Europa och hon sa att högerextremisterna är på frammarsch. När hon började var det 1 person med och idag är det 100 som är med. Klyftorna mellan fattiga och rika ökar över hela Europa och där ligger Sverige i topp. 500 miljoner människor bor i Europa och hon berättade att jämställsfrågorna var på tillbakagång.
Dessutom sa hon att Sverige är dåligt på att informera invånarna om EU, därför blir det många konstiga skrönor om allt möjligt konstigt. Mycket av det hon berättade har vi svenskar dålig information om så det var bra att få det av henne

Publicerades: 03 mars 2017 Uppdaterades: 03 mars 2017