* Ambulanshelikopter

Uppdaterades: 14 april 2019

Hur det är att arbeta som narkosläkare i en ambulanshelikopter

 Även denna fredagseftermiddag var det väldigt många som tagit sig till Eken för att lyssna på dagens föredragshållare som var Gunilla Bülund, narkosläkare i en ambulanshelikopter.

Hon har innehaft denna tjänst under 15 år och varit anställd i Uppsala på Akademiska sjukhuset. Tjänsten omfattade 30% narkosläkare i ambulanshelikoptern och 70% på ortopedklinik. Helikoptern är stationerad på F16. Varje morgon kontrolleras de tekniska detaljerna på helikoptern, även den medicinsk-tekniska utrustningen. En pilot, en läkare och två andra personer medföljer vid varje utryckning. Hon berättade att det är ett stort upptagningsområde som akutlarmen kommer ifrån. Idag finns ambulanshelikoptrar på fler ställen i vårt land men inte i vårt närområde.

Prio 1-larm omfattar mestadels trafikolyckor, skottskador, fallolyckor från höga ställningar eller hus. Vid sekundärlarm, som inte alltid är akuta, gäller det att frakta sjuka patienter från ett mindre sjukhus till specialkliniker vid de större sjukhusen. Den medicinsk-tekniska utrustnigen vid prio 1- larm är avancerad respirator, apparat för att kontrollera hjärt- och hjärnaktiviteten, sprutpump, blodvärmare och specialbårar. Vid sekundärtransport är det inte lika avancerd utrustning. Vid transporter av spädbarn som kräver kuvös medföljer annan specialutbildad personal.

Gunilla berättade också att hon tjänstgjort som läkare i FN och då i länderna Libanon, Somalia och Bosnien. Här var det helt andra slags skador t.ex skador av minor, trafikskadorna i regel svårare då det är betydligt fler personer som färdas i bilarna eller bussarna än vad vi är vana vid eller parasitsjukdomar.

En trevlig och mycket intressant eftermiddag där vi fick en inblick i det viktiga arbetet i en ambulanshelikopter och logestiken kring att allt ska fungera. /GN

Publicerades: 14 april 2019 Uppdaterades: 14 april 2019