Eken hösten 2018

Uppdaterades: 09 november 2018

                               

         

                Seniorernas hus vid Färjestadens skola: Larmgatan 8

                               ************************

EKEN-gruppen 2018  är den grupp som ansvarar att Eken fungerar och som bestämmer programmet under året

Från PRO:
Helen Karlsson, Bo Sevborn, Doris Hast, Ingvar Adolfsson
och Gösta Linder
Från SPF:
Gunilla Pålsson, Astrid Nilsson, Lars Karlsson, Lena Engström
och Alf Bergman                                                                     

      Ekens program hösten 2018

Minnesanteckningar från Ekenmötena:

 januari  

 februari

 mars

 Fördelning av ansvarsområden 

april

April 2

Juli 

September

Oktober

November

 


       

           

 

Publicerades: 18 december 2016 Uppdaterades: 09 november 2018