Eken våren 2018

Uppdaterades: 18 december 2016 Skriv ut

                         

                Seniorernas hus vid Färjestadens skola: Larmgatan 8

                               **********************************************

EKEN-gruppen 2018  är den grupp som ansvarar att Eken fungerar och som bestämmer programmet under året

                
                                
Övre raden från vänster:
Helen Karlsson(PRO), Gunilla Pålsson(SPF),Bo Sevborn(PRO), Astrid Nilsson(SPF), Lena Engström(SPF), Mona Klingeteg(PRO),
Främre raden från vänster:
Ingvar Adolfsson(PRO), Alf Bergman(SPF),Gösta Linder(PRO), Lars Karlsson(SPF)
                               

 Program våren 2018  

Minnesanteckningar från Ekenmötena:

 januari  

 februari


       

           

 

Publicerades: 18 december 2016 Uppdaterades: 18 december 2016