Centern på Eken

Uppdaterades: 07 maj 2018

Med mycket kort varsel fick SPF Seniorerna reda på att riksdagsledamoten Solveig Zander, skulle besöka äldreboendet på Äppelvägen och även komma till SPF Seniorerna på Eken. Hon fick förhinder då flyget blev inställt från Stockholm till Kalmar. Till Eken kom istället politiker från Centerpartiet, två representerande landstinget Ulrika Lind och Roger Gustavsson, och tre representerande kommunen Gunilla Karlsson, Kjell Magnusson och Kajsa Arnesson. Landstingspolitikerna pratade om sina hjärtefrågor och då framför allt sjukvården och speciellt primärvården. Ett bra exempel är Borgholms primärvård och äldrevård. Miljö- och landsbygdsfrågorna ligger dem också varmt om hjärtat. Från kommunens sida pekade man främst på vattenproblemen där det saknas kommunalt vatten främst på östra Öland. Ett 135-miljonersprojekt är på gång med att rena vatten från sundet och Guldfågeln. Det behövs fler äldreboenden och även boenden för våra ungdomar. Skolfrågan togs också upp. Natt-ro med kameraövervakning är ett annat projekt som är på gång. Kommunen har en låneskuld på ca 750 miljoner kronor. Kommunikationen till medborgarna behöver också förbättras enligt politikerna. Vi var ca 25 personer som kommit till Eken och vi tyckte att det är bra att träffa politikerna så här i mindre grupp. Förhoppningsvis ska vi hinna med att även bjuda in övriga partier. //GN

Publicerades: 07 maj 2018 Uppdaterades: 07 maj 2018