Kontakta oss

Uppdaterades: 01 november 2019

Funktionärer 2019

--todo--

Ella-Britt Andersson

Utbildning,Data

--todo--

Elin Bengtsson Sandholm

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Monica Börjesson

Trafik

--todo--

Sten Börjesson

Resor

--todo--

Stefan Franzén

Valberedning

--todo--

Ingvar Hallin

Webbredaktör

--todo--

Östen Jannert

Valberedning

--todo--

Elsie Ludwig

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Eva Persson

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Lorentz Svensson

Valberedning

KPR-ombud
Elsie Ludwig                       0486-212 01
Elin Sandholm                    0486-212 98

Studieansvarig
 Ella Britt Andersson          0486-205 82                  

Friskvårdsansvarig
Monica Börjesson             070-958 41 45            

Trafikombud
Monica Börjesson            070-958 41 45

Reseansvarig        
Sten Börjesson                0705-66 99 00

Lotterikommitté
Elisabeth Ländin              070-261 43 22
Anne Johansson              0486-211 14  

Valberedning
Elisabeth Ländinn            070-261 43 22
Stefan Franzén                070-305 88 83
Lorentz Svensson            076-841 66 69
 

Medlemsregistrerare
Ella-Britt-Andersson         0486-205 82

Hemsida
Ingvar Hallin                     0486-213 20

E-postmottagare
Ella Britt Andersson          0486-205 82                                         ella-britt.andersson@telia.com

IT-ansv
Ella-Britt Andersson         070-553 91 99

 

           

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 01 november 2019