Om föreningen

Uppdaterades: 23 februari 2020

Om föreningen, starthistorik och inriktning

Föreningen bildades 1973.
Dåvarande kyrkoherden Bertil Jannert hade fått en förfrågan från SPF, om det fanns intresse för att bilda en lokalförening i Söderåkra församling. Han lät frågan gå vidare till Henny Arklind i Bergkvara. Hon lyckades få ihop några intresserade och under hösten bilddades SPF Söderåkra-Bergkvara, som blev nr 208 inom Sveriges PensionärsFörbund.
Idag har föreningen ca 120 medlemmar. Medlemsavgiften är 250 kr (2019).
Det är de s.k. månadsmötena, som bildar stommen i verksamheten och de har i huvudsak en social och informativ funktion. Träffarna inleds med lunch. Därpå följer någon form av underhållnng eller information i något ämne. Efter ett kortare motionspass, för de som önskar, följer kaffe och kaka. Månadsmötena hålls varannan gång i Söderåkra och varannan gång i Bergkvara samt eventuellt någon gång på annan ort.
Utöver att träffas på månadsmötena, kan de som är intressserade ingå i en läsecirkel eller delta i fikaträffar.
Studiecirkel startar, när tillräckligt många deltagare kan samlas runt ett ämne.
Ett par gånger om året ordnas uppskattade endagsresor såsom båtfärd i Blekinges skärgård, Ölandsresa, Sävsjö trädgårdar, glasbruken mm.
Flerdagars bussresor genomförs i samarbete med SPF Seniorerna Torsås till längre bort belägna platser.Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 23 februari 2020