Länspensionärsrådet

Uppdaterades: 04 december 2016

I Länspensionärsrådet (LPR) har vi möjlighet att ta upp de frågor inom landstinget som berör pensionärerna och som vi önskar få belysta eller få lämna synpunkter på.

I Länspensionärsrådet (LPR) har vi möjlighet att ta upp de frågor

inom landstinget som berör pensionärerna och som vi önskar

få belysta eller få lämna synpunkter på.

SPF representeras under innevarande mandatperiod av Gunilla Björkman, Östra Storgatan 128 C, 554 52 Jönköping 036-14 39 52 gunilla.bj@gmail.com Elisabeth Lindberg, Birkagatan 10, 554 65 Jönköping, 036-13 07 33 elisalind38@yahoo.se

Ersättare: Anne-Christine Lind Hammarström, Isåsa Granliden, 571 93 Nässjö, 0380-152 21 stintan41@gmail.com Lena Brink, Klockgjutargatan 6 B 1tr, 554 50 Jönköping, 036-703 66 lena.brink@hotmail.com

Vidare deltager representanter från PRO, RPG, SPRF och SKPF.

Rådet sammanträder fyra gånger under året.

Ordförande i rådet är politiker. Under denna period är

Birgitta Sidenvall , ordförande och sekreterare är

Lena Lindgren från landstingets kansli.

Publicerades: 04 december 2016 Uppdaterades: 04 december 2016