Lite nyttig information

Lite info om …..Hur ökar vi vår digitala kompetens? Kan vi få bidrag för att marknadsföra vår förening? Dessutom lite info om aktuella utbildningar.