Kraftiga protester pga försämrad äldreomsorg i Gislaveds kommun.

Pensionärsföreningarna i Gislaveds kommun har reagerat kraftigt på den försämring av äldreomsorgen som pågått under flera år och som verkar fortsätta.

I en insändare i Värnamo Nyheter den 16 januari vädjar man till de politiska partierna att stoppa nedrustningen. Man kräver att personal anställs så att problemen med underbemanning löses. Man kräver också att de planerade nedläggningarna av platser på äldreboenden stoppas. Kommunen har ju fått statliga pengar för att klara dessa problem. 

Klicka här för att läsa insändaren.