Granskning av Vårdcentralerna

  • 15 maj 2019

Läs slutrapporten gällande granskningen av vårdcentralerna 2019. Vad har hänt sedan 2017? Har vårdcentralerna blivit bättre för äldre? Pensionärer granskar och jämför!

Publicerades: 15 maj 2019 Uppdaterades: 15 maj 2019