Månadsmöte 16 oktober

MÅNADSMÖTE HOS SPF SENIORERNA
Senaste månadsmötet gästades av Cantonerna från Anderstorp som är liktydigt med deras SPF-kör. Dom framförde ett fint program med bl a Taubemusik samt en redogörelse över Evert Taubes liv från födseln på Vinga och framåt därefter var det ytterligare kända melodier som framfördes

Enkät fylldes i hur vi som medlemmar vill betala lunchen på olika kommunala boenden och frågorna var kontant betalning, kort, swish eller matkuponger, resultatet blev att kort var mest gångbart och sedan i fallande skala och sämst matkuponger.

Information lämnades om influensavaccinering som Vråens vårdcentral erbjuder i församlingshemmet 8/11 17.00-19.00, föreningen kommer att stå för enklare förtäring

NIVIKA planerar att bygga ett trygghetsboende på gamla lasarettstomten och kommer att sedemera lämna mer konkret information om detta

Resa till Falkenbergsrevyn planeras till i början på nästa år och anmälan om detta kan lämnas till Leif Hultman

Mötet avslutades traditionsenligt med kaffe och lotteridragningar

Leif Hultman

  • Kören Cantonerna
  • Mötet var välbesökt
  • Körens musiker
  • Körledaren
  • Kören Cantonerna
  • Mötet var välbesökt
  • Körens musiker
  • Körledaren