Månadsmöte 20 Mars

Apoteksinformation hos SPF Seniorerna

Apotekare Magnus Munge gav vid måndagens möte information om det "Det nya sjukhusapoteket" samt äldre och läkemedel, likaså om öppenvårdsapotek och sjukhusapotek. När det var apoteksmonopol fanns det 900 apotek och efter avregleringen finns det 1300 apotek i Sverige.

Information om Hemlig resa 4 maj samt 3-dagarsresa till Närke 29-31 maj lämnades av reseansvarig.

Studieansvarig gav information om studier under våren samt vad medlemmarna har för önskemål om nya studiecirklar till hösten.

Tillsammans med övriga pensionärsföreningar i Värnamo planeras 21 april em en politikerutfrågning inför valet 2018, samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige har fått inbjudan.

18 maj planeras en folkhälsoeftermiddag där kost och motion sätts i fokus. Båda dessa arrangemang äger rum i Församlingshemmet.

Anmälningarna till studiebesök 25 april på EWES stålfjädrar i Bredaryd blev snabbt fulltecknad, besöket avslutas med gemensam lunch på restaurang Bambu.

Mötet avslutades med sedvanligt kaffe och lotterier.

- Leif Hultman