2016-12-09 Jullunch Lugnalandet

2016-12-09tranasseniorernas-jullunch_Sida_1.jpg
2016-12-09tranasseniorernas-jullunch_Sida_2.jpg
2016-12-09tranasseniorernas-jullunch_Sida_3.jpg
2016-12-09tranasseniorernas-jullunch_Sida_4.jpg
2016-12-09tranasseniorernas-jullunch_Sida_5.jpg
2016-12-09tranasseniorernas-jullunch_Sida_6.jpg
2016-12-09tranasseniorernas-jullunch_Sida_7.jpg
2016-12-09tranasseniorernas-jullunch_Sida_8.jpg