2015-08-23 Besök på Väderstadsverken

2015-09-23-vaderstad-verken_Sida_1.jpg
2015-09-23-vaderstad-verken_Sida_2.jpg
2015-09-23-vaderstad-verken_Sida_3.jpg
2015-09-23-vaderstad-verken_Sida_4.jpg
2015-09-23-vaderstad-verken_Sida_5.jpg
2015-09-23-vaderstad-verken_Sida_6.jpg