2015-04-07 Studiecirkel läs och res


2015-04-07-seniorerna-pa-danslektion_Sida_01.jpg
2015-04-07-seniorerna-pa-danslektion_Sida_02.jpg
2015-04-07-seniorerna-pa-danslektion_Sida_03.jpg
2015-04-07-seniorerna-pa-danslektion_Sida_04.jpg
2015-04-07-seniorerna-pa-danslektion_Sida_05.jpg
2015-04-07-seniorerna-pa-danslektion_Sida_06.jpg
2015-04-07-seniorerna-pa-danslektion_Sida_07.jpg
2015-04-07-seniorerna-pa-danslektion_Sida_08.jpg
2015-04-07-seniorerna-pa-danslektion_Sida_09.jpg
2015-04-07-seniorerna-pa-danslektion_Sida_10.jpg
2015-04-07-seniorerna-pa-danslektion_Sida_11.jpg
2015-04-07-seniorerna-pa-danslektion_Sida_12.jpg
2015-04-07-seniorerna-pa-danslektion_Sida_14.jpg
2015-04-07-seniorerna-pa-danslektion_Sida_15.jpg
2015-04-07-seniorerna-pa-danslektion_Sida_16.jpg
2015-04-07-seniorerna-pa-danslektion_Sida_17.jpg
2015-04-07-seniorerna-pa-danslektion_Sida_18.jpg
2015-04-07-seniorerna-pa-danslektion_Sida_19.jpg