2013-05-17 Björn Eriksson

2013-05-17-bjorn-eriksson-hos-tranas-seniorerna_Sida_1.jpg

2013-05-17-bjorn-eriksson-hos-tranas-seniorerna_Sida_2.jpg
2013-05-17-bjorn-eriksson-hos-tranas-seniorerna_Sida_3.jpg
2013-05-17-bjorn-eriksson-hos-tranas-seniorerna_Sida_4.jpg