2022-03-11 Årsmöte

Ordf. Jan-Åke hälsade oss välkomna till årets årsmöte som samlat ett 80-tal medlemmar+ två nya.
IMG_1689.jpg
Efter hans välkomnande hade vi parentation för våra vänner som avlidit under året.
IMG_1691.jpg
Efter parentationen övergick mötet i sedvanliga årsmötesförhandlingar, där Siw Warholm var ordförande, vilket hon skötte med bravur.
IMG_1701.jpg
Solbritt gör en ekonomisk redogörelse för 2021 som verkade vara till belåtenhet
både för oss och revisorerna eftersom revisorerna gav styrelsen ansvarsfrihet.
IMG_1707.jpg
Här meddelar Göran Jansson det glada beskedet.
IMG_1709.jpg
Jan-Åke berättade om verksamhetsplan 2022 och hur styrelsen blir. Styrelsen består av 7 ledamöter och 2 suppleanter.
Ändringar av funktionärer och uppdrag. Studieverksamhet Christina Gustavsson
IMG_1720.jpg
och Monika Johansson
IMG_1723.jpg
KPR Boel Lago och Britt Fagerlund
IMG_1734.jpg
IMG_1743.jpg
Här avtackas Lisbeth Johansson och Agneta Gustavsson som hörsel och synombud. Nya blir Ulla-Britt Lilja och Birgitta Gustavsson. Lisbeth och Agneta avgår samtidigt som lotteriansvariga. I deras ställe kommer Mona Frank och Jan Ågren, ersättare Monica Elofsson.
IMG_1751.jpg
IMG_1756.jpg
IMG_1748.jpg
Sven Elofsson avgick från valberedningen och fick också blommor.