Nytt datum för årsmötet 2022

En anpassning till rådande omständigheter.