Bedrägerier mot äldre

Välkommen till detta webbinarium där du får möta Lotta Mauritzon, brottsförebyggare
och Nationell samordnare vid Nationellt bedrägericentrum.