Viktig enkät från KPR oktober 2021

Viktig enkät, som KPR genomför i Jönköpings Kommun. Svaren blir ett bra underlag för att planera boende och service för pensionärer.

Viktig enkät, som KPR genomför i Jönköpings Kommun. Svaren blir ett bra underlag för att planera boende och service för pensionärer. Angeläget att vi är många som svarar! Svara Du också! Tack för din medverkan!
Enkäten är öppen till sista november.
Använd nedanstående länk:

https://a.entergate.se/jonkoping/KPR