Planerade aktiviteter under hösten 2021

Under förutsättning att det blir tillåtet planeras följande aktiviteter under hösten.

Under förutsättning att det blir tillåtet planeras följande aktiviteter under hösten se här!