Julfest 2021

Årets julfest blir i Skirögården. Folkhögskolan kan int ta emot oss p.g.a. ombyggnad.