Vi vann igen!  5 000 kr!

Det har varit dragning igen på friskvårdskorten i Jönköpingsdistriktet 15 mars 2020 - 28 april 2021

Detta var fjärde gången som vi lämnade in friskvårdskort till distriktet. Vi  har vunnit vid alla dragningar och förstärkt kassan med 35 000 kr. (10 000 + 15 000 + 5 000 + 5 000 kr). Våra medlemmar har lämnat in drygt 2 000 kort vilket ger knappt 50 000 aktiviteter på 3½ år.
Summan som hittills har lottats ut på inlämnade kort är ca. 39 000 kr
(Alla pengar för sålda kort ingår i utlottningen)