Boule

Claes och Palle meddelar att boulespel på måndag är inställt eftersom SPF Seniorerna har sitt årsmöte kl. 14.30 nu på måndag den 7/6. I fortsättningen under hela sommaren kommer tiden för boule att vara kl. 17.00 måndag och onsdag.