Kallelse till årsmöte.

17 februari 2022. (Reservation för ev. ändrat datum.)

Läs här

OBS!  Osäkert om vi kan genomföra årsmötet den 17 februari med anledning av risk för smittspridning. Vi återkommer med ytterligare information om läget. (Grötfesten i januari inställd.)