Medlemsavgift 2021

Föreningen har gått över till central uppbörd

Från och med 2021 går vi över till central uppbörd. Detta innebär att varje medlem får en faktura på årsavgiften utskickad från förbundet. Betala inte årsavgiften förrän du har fått fakturan. Skickas ut under januari månad.
Om du redan har betalt kommer kassören att ordna så att pengarna hamnar rätt.