Kontakta oss

Uppdaterades: 28 maj 2019

Längst ner på denna sida är bilder över styrelsen.

--todo--

Gudrun Spång Gunnarsson

Styrelsen Ordförande

--todo--

Bert Johansson

Styrelsen Vice ordförande

--todo--

Ulf Magnusson

Styrelsen Vice ordförande

--todo--

Agneta Curhed

Styrelsen Sekreterare

--todo--

Bo Arencrantz

Styrelsen Vice Sekreterare,Styrelsen Ledamot

--todo--

Yvonne Thyr

Styrelsen Kassör

--todo--

Kent Forsén

Styrelsen Ledamot

--todo--

Eva Persson

Styrelsen Ledamot

--todo--

Kjell Skålberg

Styrelsen Ledamot

Publicerades: 28 december 2016 Uppdaterades: 28 maj 2019