Kontakta oss

Uppdaterades: 28 maj 2020

Längst ner på denna sida är bilder över styrelsen.

--todo--

Bo Arencrantz

Styrelsen vice sekreterare,Styrelsen ledamot

--todo--

Agneta Curhed

Styrelsen sekreterare

--todo--

Kent Forsén

Styrelsen ledamot

--todo--

Bert Johansson

Styrelsen vice ordförande

--todo--

Kjell Johansson

Styrelsen ledamot

--todo--

Lena Löf

Styrelsen ledamot

--todo--

Ulf Magnusson

Styrelsen vice ordförande

--todo--

Gudrun Spång Gunnarsson

Styrelsen ordförande

--todo--

Ann-Kathrin Vilhelmsson

Styrelsen ledamot

 

 

Publicerades: 28 december 2016 Uppdaterades: 28 maj 2020