Kontakta oss

Uppdaterades: 10 juni 2019

Funktionärer

--todo--

Bengt Bonving

Pensionärsråd-KPR

--todo--

Leif Brusberg

Webbredaktör

--todo--

Percy Curhed

Valberedning

--todo--

Lisbeth Edqvist Forsell

Revisor

--todo--

Gunilla Ekeroth

Valberedning

--todo--

Kent Forsén

Webbredaktör

--todo--

Christer Holgersson

Valberedning

--todo--

Dorothy Jansson

Väntjänst

--todo--

Bert Johansson

Pensionärsråd-KPR

--todo--

Mats Johansson

Webbredaktör,Data

--todo--

Ulf Magnusson

Resor

--todo--

Kenneth Petersson

Utbildning

--todo--

Britt Sjöblom

Väntjänst

--todo--

Kjell Skålberg

Folkhälsa

--todo--

Gudrun Spång Gunnarsson

Resor

--todo--

Anders Öhling

Revisor

Publicerades: 28 februari 2017 Uppdaterades: 10 juni 2019