Kontakta oss

Uppdaterades: 17 juli 2020

Funktionärer

--todo--

Bengt Bonving

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Percy Curhed

Valberedning

--todo--

Jan Dillström

Revisor

--todo--

Lisbeth Edqvist Forsell

Revisor

--todo--

Gunilla Ekeroth

Valberedning

--todo--

Kent Forsén

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Elisabeth Henriksson

Valberedning

--todo--

Christer Holgersson

Webbredaktör,Valberedning

--todo--

Dorothy Jansson

Väntjänst

--todo--

Bert Johansson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Kjell Johansson

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Mats Johansson

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU,Data

--todo--

Ulf Magnusson

Resor

--todo--

Kenneth Petersson

Utbildning

--todo--

Britt Sjöblom

Väntjänst

--todo--

Gudrun Spång Gunnarsson

Resor

--todo--

Ann-Kathrin Vilhelmsson

Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Anders Öhling

Revisor

Publicerades: 28 februari 2017 Uppdaterades: 17 juli 2020