Påskbrev

Bästa SPF- seniorer!
Vi går mot vår och ljusare tider, vilket vi även hoppas gäller
pandemiläget. I skrivande stund har flera av er blivit vaccinerade men
vi är många som går och väntar på brevet om att det ska bli vår tur. Vi
har ju under året fått visa prov på tålamod, så om vi håller ut en tid till
hoppas vi att läget snart ska ljusna så vi kan ses igen.