Försvarsutbildning

Försvarsutbildning. Kursen anordnas av MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Läs mer här.