Månadsbrev augusti

Det är så roligt att vi nu kan komma i gång med flera av de aktiviteter vi saknat och längtat så
mycket efter.