Påminnelse

Påminnelse!
Välkommen till ett Covid-19 anpassat
höstrally den 11 Nov. kl 10:00 (vid
många anmälningar kommer fler
starttider meddelas via mail )