Vinnare november mån. Bild

Månadens bild är Sankta Valborgs kapell i Lövhult. Tagen av Åke Svensson.