Månadsbrev Mars

Vi har nyligen haft vår årsstämma och med den skedde några förändringar i styrelsen.