Glad sommar!

Styrelsen önskar alla medlemmar en bra sommar.