Månadsbrev Juli.

Styrelsen har träffats i Hembygdsparken för att diskutera om vi kan börja planera aktiviteter
inför hösten redan nu.