kalender våren 2020

"OBS 31/1" Vår kalender är nu uppdaterad. Sidorna 5,6,9 och 10 är justerade med tillägg 30/3 Samhällsinfo och 22/4 Vandalorum.Vi ser fram mot en vår med många aktiviteter och tillfällen att mötas. Vår målsättning är att erbjuda ett varierat aktivitets- och reseprogram så att det ska finnas något som kan passa alla.