Digitalisering

Hur ser internetanvändningen ut bland seniorer i Sverige?