Varför vara medlem i SPF

SPF Seniorerna engagerar och är seniorers röst.