Jul & Nyårs nötter

Jul & Nyårs nötter till alla SPF seniorer

Som består av 5 olika delar. Ni tävlar om 7 presentkort på mat och fika.
Svaren skickar ni in på E-mail till spf.nassjo.kent@gmail.com eller brev till 

Rådhusgatan 14 C1004, 571 31 NÄSSJÖ

Svaren skall vara oss tillhanda senast den 8 januari 2021

Nöt 1 Namn frågor.pdf

Nöt 2 Siffer Frågor.pdf

Nöt 3 Öl frågor.pdf

Nöt 4 Diverse Frågor.pdf

Nöt 5 Tippsfrågor.pdf

Svarstalong.pdf

Extranötter.pdf

 

________________________________________________

Samma frågor som ovanstående som Excel.

Nöt 1 Namn frågor.xlsx

Nöt 2 Siffer Frågor.xlsx

Nöt 3 Öl frågor.xlsx

Nöt 4 Diverse Frågor.xlsx

Svarstalong.xlsx

Nöt 5 Tippsfrågor.docx

Extranötter.docx