November Månadsbrev

Vi är glada för gensvaret vi fått på vår medlemsundersökning och era kommentarer, ett stort tack. Presentation av resultatet kommer framöver.