Äldrevårdspatrullen

Granskning av Vårdcentralerna, Slutrapport 2019.