Månadsträff Januari 2020

Sedvanlig
programgenomgång med Parentation enligt
fastställt
schema. Vi kommer att serveras kaffe med fralla
SPF’s
egen sångkör står för den musikaliska delen av vårt
månadsmöte