Årsstämma 2020

SPF Seniorerna NÄSSJÖ
Kallelse till årsstämma tisdag den 4 februari 2020 klockan 15.00
på Pigalle.