Varför borde du vara med i SPF seniorena

Varför borde du vara med i SPFseniorena?